Undersøgelse

Gennemgang af hesten

En vigtig del er hestens sygehistorie og tidligere eller igangværende behandlingsforløb. Hertil kommer så den kiropraktiske undersøgelse man udfører som veterinær kiropraktor.

Hesten ses longeret i flere gangarter og evt. mønstret på forskelligt underlag.

Hestens bevægelsesmønster samt brug af overlinje observeres og bedømmes for at afdække biomekaniske problemer relateret til hestens hvirvelsøjle og lemmer. Har den tildens til at gå pasgang, krydsgalop, på 2 spor. Hvordan er dens takt og skridtlængde, svinger den lige godt til begge sider og er der normal stødabsorption? Samtidig vurderes om der kan ligge en halthed til grund for problemerne. I så fald vil en egentlig halthedsundersøgelse være indiceret.

Neurologisk undersøgelse

Efter at have set hesten i bevægelse, udføres en neurologisk undersøgelse og palpation af hestens muskler, som giver megen information om hestens almenbefindende og evt. kompensationsmønster.
Som ved enhver anden veterinær undersøgelse indgår der bedømmelse af hestens eksteriør, kropsholdning, afvigelser i muskelfylde, skævheder i synlige dele af skelettet samt bedømmelse af beslag og eventuelt tilhørende rideudstyr.

Unik kiropraktiske undersøgelsesteknik

Det unikke ved den kiropraktiske undersøgelsesteknik er det der hedder "motion palpation" som dækker over en grundig vurdering af leddenes evne til at bevæge sig normalt. Bevægeligheden bedømmes for hver enkelt hvirvel individuelt samt regionalt. Således kan den biomekaniske sammenhæng for henholdsvis kryds, lænd, bryst, hals og nakke vurderes, og der tages ved denne undersøgelse stilling til hvilke ledforbindelser, der ikke arbejder optimalt, og således hvilke steder der skal behandles.

alt i alt tager en første gangs gennemgang 1½ time og alle genbehandlinger 1 time. 

Akupunktur el. laser?

I løbet af undersøgelsen tages der samtidig stilling til, om hesten bør behandles med akupunktur eller evt. laser som supplerende behandling.