Symptomer

Utrivelighed og ændret adfærd

Ændret opførelse

Når man har med heste at gøre, er det vigtigt, at kende den enkelte hest, dens vaner og evt. særheder.

 

Kun da er man i stand til at reagere hvis man synes, at hesten pludselig eller gradvis ændre temperament eller opførelse. Hesten reagerer oftest på smerte ved at lave en undvige manøvre.

 

Det kan vise sig i form af manglende samarbejde, krydsgalop, stiv ryg, evt. headshaking og meget mere.

 

I den kliniske undersøgelse som hesten har været igennem, skulle primære haltheder, tand- og sadelproblemer mm. som årsag til symptomerne være udelukket.

Nedsat funktion

Mange samarbejdsproblemer eller nedsat præstation kan være tidlige tegn på at hesten kompenserer for nedsat funktion et eller flere steder i sin hvirvelsøjle og ophobning af smerte i sin muskulatur.

Hesten kan være uvidende om, hvad man forlanger af den. Den kan også være bange, men det er meget sjældent at hesten bare er "dum".

Så hvis hesten ændre adfærd bør man være opmærksom på , om reaktionen kan skyldes smerte.

Ved ændring af hestens holdning og muskelfylde, kan det være et udtryk for at hesten kompenserer. Disse forandringer kommer oftest snigende, og når de kan erkendes, har problemet stået på igennem længere tid.

Der kan være tale om forkert brug af visse muskelgrupper, der ses i form af underhals, eller manglende brug af ryg, som kan give tab af muskulaturen langs ryggen og dermed en muskelfattig overlinje eller asymmetrisk muskeludvikling.

Smerter efter forkert tilpasset sadel

Oplagte patienter

Heste med diagnosticerede hals/ryg problemer er selvfølgelig oplagte patienter til en kiropraktisk undersøgelse og evt. behandling med kiropraktik og/ eller akupunktur. Selv heste med lettere røntgenologiske forandringer kan få et øget velvære og en forbedret præstation, når man sørger for at bevægeligheden i hvirvelsøjlen er så optimal som muligt.

 

Haltheder

Haltheder er oftest årsag til at vores heste ikke holder så længe som ønsket.

Alt for mange heste bliver aflivet da de er uanvendelige til brug pga. diverse tilbagevendende og kroniske haltheder.

Mange af de heste der ikke har synlige røntgenologiske forandringer, vil måske kunne hjælpes, hvis man på et tidligere tidspunkt, får undersøgt hestens hvirvelsøjle for eventuelle problemer, der afstedkommer at hesten kompenserer og dermed overbelaster benene.

Har dyrlægen konstateret en smertefuld reaktion i et givet led(ved diagnostisk blokkade), skal hesten selvfølgelig behandles for denne ledsmerte med evt. ledbehandling, sygebeslag, genoptræning m.m.

Men for at give hesten en større mulighed for at vende tilbage til fuld atletisk funktion og derved mindske risikoen for tilbagevendende problemer i et eller flere ben, er det vigtigt at hestens biomekanik er velfungerende.

Såvel dyrlæge som ejer bør være opmærksom på, at heste med skiftende eller tilbagevendende haltheder samt skader i hestens støtteapparat som f.eks. gaffelbåndsskader selvfølgelig kan skyldes dårlig træning men også fejlagtig koordinering og styring fra ryggen.

Tilbagevendende halthed
Ubalance