Tværfagligt samarbejde

Samarbejde mellem faggrupper

Det er vigtigt, at man - som ved al anden undersøgelse - betragter hele hunden og ikke kun en enkelt region. Samarbejde faggrupperne imellem er derfor af stor betydning, hvis hunden skal have den bedst mulige behandling. 

Er den veterinære kiropraktor ikke hundens primære dyrlæge, er det derfor en god idé med intern kommunikation og tværfaglig forståelse.

Adfærdsterapeuter har en vigtig rolle i at differentiere imellem hunde, der enten ikke er opdraget og/eller socialiseret godt nok, eller om hunden er dysfunktionel og evt. har smerter som årsag til den kritiske adfærd.
Kommunikation og tværfaglig forståelse er også under et behandlingsforløb vigtigt for i dialog at kunne bryde et adfærdsmønster. Eksempelvis husker en krop/sjæl smerte i meget lang tid, og derfor kan det være vigtigt at bryde et mønster for at lægge låg på hukommelsen.

Trænerne på diverse træningspladser spiller en stor rolle i hund og ejers virke.  Det ville være optimalt, hvis træner er opmærksom på, at de hunde, der ikke følger det "vanlige" indlæringsmønster, måske er afvigende i deres indlæringsformåen grundet en mental eller kropslig dysfunktion (smerter) - eksempelvis sammenlignelig med ADHD børn.
Ved en tidlig indsats behandlingsmæssigt kunne mange trælse træningstider, hvor hunden er enten "dum" eller "modvillig", undgås.