Behandling

Fordel at kombinere behandling

Når hunden er gennemgået funktionelt, neurologisk og kiropraktisk, tages der stilling til, om der er behov for akupunktur eller laser som supplement. Nogen gange kan det være en fordel at kombinere behandlinger, da de kan forstærke virkningen af hinanden. 

 

Behandlingsforløb

Til at begynde med, er det bedst at behandle 2 gange med 10-14 dages mellemrum. Herefter tages der for den enkelte hund stilling til hvornår genbehandling bør finde sted. Oftest vil det være en fordel, 1-2 måneder senere, hvor hunden har været i gang i noget tid.

Antallet af behandlinger ialt, og om hunden skal behandles nogle gange om året for at forebygge skader, afhænger dels af den enkelte hunds problemer, dels af krav og forventninger til hundens ydeevne.

 

Genoptræning

Når hunden er behandlet, skal den genoptrænes så den bruger sine muskler biomekanisk korrekt.

Bevar glæden i hunden

Alt for mange ejere er så forhippet på at nå et vist mål, at man træner enhver gnist og glæde ud af hunden.
Jo større variation i træning, jo flere muskelgrupper får man arbejdet igennem og gjort stærkere - således bliver kroppen overordnet mere stærk i den velfungerende funktion, end hvis man laver en meget ensidig træning og bruger de samme muskelgrupper hele tiden.
Netop variation og gode oplevelser giver arbejdsglæde hos hunden, og det giver i sidste ende større præstationer og bedre holdbarhed.

Behandling

her ses Mocca i behandling.