Undersøgelse

Gennemgang af hund

Hundens evt. sygehistorie og tidligere eller igangværende behandlingsforløb er vigtige oplysninger. Herefter kommer så den kiropraktiske undersøgelse man udfører som veterinær kiropraktor.

Først ses hunden bevæge sig på lige linje, for at observere hundens bevægelsesmønster samt brug af overlinje. Formålet er at afdække evt. biomekaniske problemer, relateret til hundens hvirvelsøjle og lemmer.

Samtidig vurderes det ved evt. halthed om der kan være en primær lidelse i det pågældende ben, som kræver en decideret halthedsundersøgelse.

 

Bedømmelse

Som ved enhver anden veterinærundersøgelse indgår der bedømmelse af hundens eksteriør, kropsholdning, afvigelser i muskelfylde, skævheder i synlige dele af skelettet, samt hundens adfærd/temperament.

 

 

Neurologisk undersøgelse

Efter at have set hunden i bevægelse, udføres en neurologisk undersøgelse og palpation af hundens muskler, som giver megen information om hundens almenbefindende og evt. kompensationsmønster.  Som ved enhver anden veterinær undersøgelse indgår der bedømmelse af hundens eksteriør, kropsholdning, afvigelser i muskelfylde, skævheder i synlige dele af skelettet.

Unik kiropraktisk undersøgelsesteknik

Det unikke ved den kiropraktiske undersøgelsesteknik, er det der hedder "motion Palpation", som er en grundig vurdering af de enkelte leds evne til, at bevæge sig optimalt indenfor det normale bevægelsesområde. Bevægeligheden bedømmes for hver enkelt hvirvel individuelt samt regionalt. Således kan den biomekaniske sammenhæng for henholdsvis kryds, lænd, bryst, hals og nakke vurderes, og der tages ved denne undersøgelse stilling til hvilke ledforbindelser der ikke arbejder optimalt, og således hvilke steder der skal behandles.

Alt i alt tager en førstegangs gennemgang af en hund/kat en time og alle genbehandlinger tager ½ time.

 

Akupuntur/laser

I løbet af undersøgelsen tages der samtidig stilling til om hunden evt. skal suppleres med akupunktur eller laser.