Profil

Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole

Jeg blev uddannet som dyrlæge i 1996 fra Den Kongelige Veterinære Landbohøjskole.

Dyrehospital

Jeg blev straks ansat på Fakse dyrehospital, hvor jeg arbejdede frem til 2004, med ortopædi som hovedinteresse. Sideløbende med min ansættelse i Fakse, tog jeg efteruddannelse i akupunktur og kiropraktik på dyr.

Selvstændig.

Jeg startede i 2004 min egen praksis. Kort tid efter tog jeg en 3-årig master grad i funktionel neurology i USA, som har dannet basis for at jeg beskæftiger mig med lidelser relateret til nervesystemet og bevægeapparatet(hals/ryg). Kort sagt; funktionen af hele kroppen.

Siden 2010 har jeg 6-12 gange årligt taget humane moduler i funktionel neurologi i enten London, Amsterdam el. U.S.A. og gør det fortsat.
Disse kurser skulle  gerne indenfor en overskuelig årrække gøre mig i stand til at tage en diplomatgrad i funktionel neurologi.

 

"Jo mere man ved - jo mere ved man, hvad vi ikke ved"