Hvad er kiropraktik?

Hvad betyder kiropraktik?

Selve ordet kiropraktik stammer fra græsk. Det græske ord "cheir" betyder "hånd" og "praktike" betyder "at udføre".

Kiropaktik er derfor ligesom osteopathi, fysioterapi, massage m.fl. en manuel behandlingsmetode.

Målet for behandlinger er at stimulere kroppens kommunikation med hjernen, så den kan genetablere kropens normale styring og kontrol.

Hvordan virker kiropraktik?

Det kan ikke lade sig gøre at "flytte rundt på knogler", eller "smække noget på plads". Ved en kiropraktisk behandling er det nervesystemet, og lidt mere præcist hjernen, som vi stimulerer, og derved reaktiverer man kroppens normale funktioner igen. Rundt omkring alle led, og i de muskler som styrer leddene, findes der utallige specialiserede nerveceller(proprioreceptorer= mekanoreceptorer). De har til opgave at informere hjernen om det pågældne leds position samt musklernes funktionelle tilstand. Hjernen responderer så ved at sende nerveimpuls tilbage til de muskler, som skal bevæge leddet. Hjernen er altså afhængig af den information, for at den hele tiden kan styre og kontrollere kroppen, så optimalt som muligt.                                                                                                              
Hvis et led igennem længere tid har været fastlåst, går denne krop -> hjerne -> krop kommunikation i stå, og dyret vil begynde at kompensere.

Ved udførelse af den kiropraktiske behandling, bruges der knogle, men det er udelukkende fordi alle led er dannet imellem 2 knogler.  Så ved at anvende en kontrolleret kraft i leddets bevægelsesretning, det som det ikke længere var i stand til, aktiveres disse mekanoreceptorer, som stimulerer hjernen til genskabelse af normal funktion. Der udløses altså en neurogen refleksbue, som normaliserer leddets bevægelighed og fjerner spændinger og smerte i det omkringliggende væv. Når vi kan erkende asymmetri et eller flere steder i kroppen, vil det altid( med mindre der er tale om brud eller anden form for patologi) være forårsaget af en krop der kompenserer for nedsat funktion.

 

Anatomiske og fysiologiske indsigt

For at kunne udføre en kiropraktisk behandling er det derfor af afgørende betydning at man har den anatomiske og fysiologiske indsigt i hvordan leddene bevæger sig.