Den kiropraktiske undersøgelse

Unik undersøgelsesteknik

1)Som ved al anden dyrlægebehandling starter man med en anamnese på dyret. 2) dyrets kropsholning, muskelfylde og benstilling betragtes i stilstand. 3)ved gangartsanalysen vurderes dyrets bevægelsesmønster , er der halthed involveret, og er der forskel på højre/venstre side. 4) Ved at palpere bestemte muskelgrupper får man megen information om kroppens funktion og almenbefindende 5)en neurologisk undersøgelse er vigtig for, om man kan forvente normal reaktion fra kroppen, og også om man kan forvente normal responds på behandlingen. 6) Det unikke ved den kiropraktiske undersøgelsesteknik, er det der hedder "motionpalpation". som er undersøgelse for om hvert enkelt led har normal bevægelighed.

 

Hver enkelt hvirvel bedømmes

Bevægeligheden bedømmes for hver enkelt hvirvel individuelt samt regionalt. Den biomekaniske sammenhæng for henholdsvis kryds, lænd, bryst, hals og nakke vurderes, således at man sammenholdt med den neurologiske undersøgelse ved, hvor der skal behandles.
Det er ikke kun interessant at diagnosticere og behandle et evt. hold i ryggen. Det er vigtigt at kunne erkende, hvis der er en neurologisk dysfunktion som årsag til, at dette "hold" er opstået.
Får man behandlet årsagen og ikke kun symptomet, er der mindre risiko for, at det kommer igen.