Kiropraktisk behandling og forløb

Metodikken

Ved hjælp af undersøgelsesmetodikken "motionpalpation" , (hvorved man undersøger om det enkelte led bevæger sig optimalt indenfor dets normale bevægelsesområde) lokaliserer man det eller de led, hvor der er nedsat bevægelse, og det er her, at behandling er påkrævet. Dyret behandles kiropraktisk hvor der er nedsat funktion, under hensyntagen til resultatet af den neurologiske undersøgelse. Ud over den reelle kiropraktiske behandling, er det også vigtigt at løsne op for de muskelgrupper som er spændte idet de ellers kan fastholde leddene i den "låste" stilling, og dermed begrænse de ønskede resultater.

Funktionen af et led er bevægelse. Er denne funktion nedsat, begynder dyret at kompensere, og resultatet ses i form af smerte og stivhed.

Genbehandling

Når man undersøgt og behandlet dyrets bevægeapparat, tages der stilling til hvornår dyret har behov for evt. genbehandling.

Det er mest almindeligt, at dyret behandles 2 gange med kort interval, -og derefter genbehandles efter behov. En enkelt behandling er ikke nok til både at genskabe og bevare den fulde funktionalitet. Imellem behandlingerne sættes man så i gang med øvelser og genoptræning af normal rygfunktion/biomekanik.