Behandlingsforløb

Grundig undersøgelse

En konsultation indledes med en grundig undersøgelse af patienten og en samtale med dennes ejer. Lidelsens forløb og en korrekt diagnose er et vigtigt grundlag for det videre behandlingsforløb.

Ved selve akupunkturbehandlingen, anvendes tynde sterile engangsnåle, der typisk sidder ca 20 min.

Antallet af behandlinger er meget varierende og afhænger af lidelsens karakter, samt dyrets respons på behandlingen.

Det at dyret tit har gået lang tid med problemet, gør dog at det som minimum kan være nødvendigt med 2-3 behandlinger for at få den ønskede effekt.

Herefter tages der stilling til om hvorvidt dyret kræver flere behandlinger,og med hvilket interval.

En forudsætning for at jeg behandler med akupunktur er, at patienten er udredt både neurologisk og kiropraktisk først. Ellers får man ikke den ønskede effekt af behandlingen.